Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Brisele, 18.oktobris. Trešdien Eiropas Parlamentā (EP) notiks konference, kurā vērtēs Eiropas Komisijas ziņojumu “Atmiņas par totalitāro režīmu pastrādātajiem noziegumiem Eiropā”. Pasākuma iniciatore ir EP deputāte Sandra Kalniete (Vienotība, ETP grupa). Jau agrāk šis ziņojums izskatīts EP Juridiskajā komitejā un apspriests Kalnietes vadītajā Eiropas vēstures izlīguma grupā. Konferences dalībniekus uzrunās EP priekšsēdētājs Ježijs Buzeks. Tajā piedalīsies EP viceprezidents Lāzlo Tokešs, EP Kultūras komitejas vadītāja Dorisa Paka, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese Ineta Ziemele, iepriekšminētā ziņojuma autors Karloss Montero, kā arī citas augstas ES institūciju amatpersonas un eksperti.

“Eiropa nekļūs vienota, ja nespēs panākt kopīgu viedokli par savu vēsturi, atzīt nacismu, staļinismu un fašistu un komunistu režīmus par kopīgu mantojumu un veikt godīgas un pilnīgas debates par to noziegumiem 20.gadsimtā. Politiķu pienākums ir veicināt debates un patiesības noskaidrošanu. Citādi izlīgums nav iespējams,” uzskata Kalniete.

Pasākumā savu dalību ir apstiprinājuši vairāki EP deputāti un to atbalsta arī EP lielākā frakcija (Eiropas Tautas partijas grupa). Runātāji konferencē pārstāvēs dažādas jomas un apspriedīs ziņojumu 3 paneļos – “Spēkā esošā likumdošana par totalitāro noziegumu noliegšanu – kas pietrūkst?”, “ES rīcība, lai saglabātu un veicinātu vēsturisko atmiņu” un “Atcere, dokumentācija, arhīvi un ES esošās finansiālās programmas”.

Kalniete: “Ir ļoti svarīgi, lai eiropieši padziļinātu savu izpratni par 20.gadsimta vēstures tumšākajiem posmiem. Tas ir svarīgi tiem cilvēkiem, kuri cietuši no totalitāro režīmu represijām. Izprotot patiesību par savu vēsturi, mēs stiprinām izpratni par Eiropas vērtībām un nepieļaujam tādu šausmu atkārtošanos nākotnē.”

Eiropas Komisijas  ziņojums “Atmiņas par totalitāro režīmu pastrādātajiem noziegumiem Eiropā” tika publicēts 2010. gada  22. decembrī.  Ar ziņojumu var iepazīties http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0783:FIN:LV:PDF