Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Sandra Kalniete rīko  konkursu par precīzāko  11. Saeimas vēlēšanu prognozi.  Konkursā var piedalīties jebkurš sociālā tīkla Twitter lietotājs.

Lai piedalītos konkursā , ir vienkārši jānosūta publisks tvīts @Kalniete, kurā  jānorāda, cik vietu 11. Saeimā saņems katra partija, kura būs pārstāvēta Saeimā.

Piemērām:  „@kalniete 11. Saeimas vēlēšanu prognoze:  ABC  30, DEF 25, GHI 20, JKL 15, MNO  10”

Partijām prognozēto vietu summai ir jābūt 100. Prognozes, kurās vietu summa nebūs vienāda ar 100, konkursā nepiedalīsies.

Par precīzāko tiks uzskatīta tā prognoze, kurā atšķirību summa starp  katras partijas reāli iegūto vietu skaitu Saeimā un konkursa dalībnieka prognozēto vietu skaitu  katrai partijai būs vismazākā.

Piemērām:  ja dalībnieks būs iesūtījis augstākminēto prognozi, bet partiju reāli iegūto vietu skaits būs  ABC 28, DEF 27, GHI 22, JKL 13, MNO 10,
tad dalībnieka  atšķirību summa būs: (30-28)+(27-25)+(22-20)+(15-13)+(10-10) = 8

Ja vairākiem dalībniekiem šī atšķirību summa būs vienāda,  tad par par labāku tiks uzskatīta tā prognoze, kurā būs pareiza partiju iegūto vietu secība vai prognoze, kura būs iesūtīta ātrāk.

Prognožu iesūtīšanas gala termiņš – piektdiena 16. septembris,  pl. 23:59 pēc Latvijas laika.

Konkursa rezultāti tiks apkopoti un uzvarētājs tiks noteikts svētdien, 18. septembrī.

Konkursa uzvarētājs saņems ielūgumu divām personām   divu dienu braucienam uz Eiropas Parlamentu un Beļģiju.