Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

Eiropas Savienības

Laksaimniecības komisāram

Dačianam Ciološa kungam!

13.07.2011

Augsti godājamais  komisāra kungs!

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu daudzgadu 2014.-2020. gada budžetam.

Vispirms es gribu Jūs apsveikt ar Jūsu un Eiropas Parlamenta darba kopīgo rezultātu –  lauksamniecības politikas finansējums gandrīz tiek saglabāts līdzšinējā līmenī. Tas ir ļoti svarīgi, jo Eiropas lauksaimniecības politikai nākošajos gados  gaidāmi  daudz jaunu izaicinājumu.

Šo vēstuli es rakstu pēc sarunas par EK priekšlikumu ar Latvijas lauksaimniekiem. Viņi ir šokēti par EK daudzgadu finanšu perspektīvas priekšlikumā iekļautajiem tiešmaksājumu izlīdzināšanas  principiem.

Priekšlikums samazināt atšķirības par vienu trešdaļu septiņu gadu laikā ir netaisnīgs un nepieņemams. Tas ir pretrunā solidaritātes, godīgas konkurences un līdzsvarotas  teritoriālās attīstības principiem.

Šī formula nekādi neatbilst Komisijas ierosinājumam “panākt, ka KLP atbalsts visām dalībvalstīm un lauksaimniekiem būtu taisnīgs un līdzsvarots, samazinot starp dalībvalstīm pastāvošās atšķirības”[1].

Priekšlikums ir pretrunā Parlamenta nostājai, ka iespējami ātri ir jāpāriet uz taisnīgiem, objektīvos kritērijos balstītiem tiešmaksājumiem, jāsamazina milzīgās atšķirības dalībvalstu starpā un ka “katrai dalībvalstij ir jāsaņem obligāta procentuāla daļa no ES tiešo maksājumu vidējā rādītāja un ka būtu jānosaka šī rādītāja maksimālais līmenis”[2].

Šī izlīdzināšanas formula faktiski ir esošā finansējuma, vecas shēmas mehāniska pārdale, kas nekādā veidā neatbilst Eiropas Komisijas 2010.gada 18.novembra paziņojumam par KLP nākotnes trim mērķiem – Dzīvotspējīga pārtikas ražošana, Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un Līdzsvarota teritoriālā attīstība

Parlamenta Lauksaimniecības komitejas sēdēs mēs regulāri esam diskutējuši par Kopējās lauksaimniecības politikas reformu un to, ka KLP pēc reforma ir jābūt taisnīgākai un zaļākai. Tai ir jāveicina godīga konkurence vienotajā tirgū. Tomēr Komisijas piedāvājums tiešmaksājumu sadalei neatbilst nevienam no šiem principiem.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu, piemērām, Latvijas lauksaimnieki vēl 2020.gadā, 30 gadus pēc Dzelzs priekškara krišanas, tiešmaksājumos saņemtu nedaudz vairāk par 50% no Eiropas vidējā maksājumu līmeņa. Par kādu taisnīgumu šeit var būt runa! Vesela Latvijas lauksaimnieku paaudze būs izaugusi nevienlīdzīgas konkurences apstākļos.

Es uzskatu, ka ikvienas  dalībvalsts zemniekiem ir jāsaņem vismaz 80% , bet ne vairāk kā 120% no vidējā maksājuma par vienu hektāru Eiropā.

Tajās valstīs, kurās zemnieki šobrīd tiešajos maksājumos saņem  mazāk par pusi no vidējā maksājuma Eiropā, izlīdzināšanai ir jāsākas jau 2014. gadā. Pārejas periods nedrīkst būt ilgāks par 4 gadiem.

Es aicinu Jūs darīt visu iespējamo, lai KLP reformas ieviešana atbilstu tās izvirzītajiem mērķiem un lai KLP  kļūtu par godīgas iekšējās konkurences stūrakmeni Eiropas lauksaimniecībā. Šī mērķa sasniegšanai  Jums ir un būs ievērojams atbalsts Parlamentā.

Patiesā cieņā,

Sandra Kalniete


[1] Eiropas Komisijas 2010. gada 18.novembra paziņojums par KLP 2020. gada perspektīvā

[2] Eiropas Parlamenta 2011. gada 23. jūnija rezolūcija par KLP 2020. gada perspektīvā