Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā ir noslēgusies priekšlikumu iesniegšana ziņojumam “Kopējās lauksaimniecības politika  (KLP) 2020. gada perspektīvā”, kas formulē Parlamenta viedokli par KLP reformu. Pēc Latvijas deputātes Sandra Kalnietes (Vienotība, ETP grupa) iniciatīvas vairāki jauno dalībvalstu deputāti ir iesnieguši ziņojumam kopējus priekšlikumus, lai panāktu taisnīgāku KLP reformu.

“Esmu gandarīta, ka arvien vairāk jauno dalībvalstu deputātu saprot, ka tikai strādājot kopā mēs varēsim panākt KLP reformu, kura būtu ņemtas vērā mūsu valstu lauksaimnieku  interesēs. Mums ir jāpārliecina vecās dalībvalstis, ka jānotiek finansējuma pārdalei, lai  KLP atbalsta maksājumi būtu vienlīdzīgāki  un taisnīgāki. Tas nebūs viegli, jo EP apmēram divas trešdaļas deputātu pārstāv vecās dalībvalstis,” uzskata S. Kalniete. Iesniegtajos priekšlikumos S. Kalniete aicina noteikt, ka nevienas dalībvalsts zemnieki nesaņem mazāk kā 80 %  un vairāk kā 120% no Eiropas vidējā maksājuma par vienu hektāru. Tāpat deputāte arī ierosina noteikt pēc iespējas īsāku pārejas periodu, kas nebūtu ilgāks par 2015. gadu un piedāvā objektīvos kritērijus pēc kuriem aprēķināt atbalsta lielumu katrai dalībvalstij.

“Kopā ar kolēģiem no Polijas, Bulgārijas un Rumānijas mēs strādāsim, lai ziņojumā tiktu iekļauti mūsu priekšlikumi par taisnīgu KLP reformu. Pozitīvi ir tas, ka ziņojuma referents ir Vācijas kristīgo demokrātu deputāts Alberts Dess, kurš vasarā pēc mana ielūguma vadīja komitejas delegācijas vizīti Latvijā un iepazinās ar Latvijas lauku situāciju. Viņš atbalsta to, ka KLP pēc reformas ir jābūt taisnīgākai,” saka S. Kalniete.
Plānots, ka ziņojums “KLP 2020. gada perspektīvā” Parlamenta Lauksaimniecības komitejā tiks apstiprināts 2. maijā.