Lasīšanas ilgums: 4 minūtes

2010.gada nogalē (28.decembrī) noslēdzies Sandras Kalnietes un Zemnieku Saeimas izsludinātais konkurss jaunajiem lauksaimniekiem „Senču aicinājums”. Konkursā piedalījās 29 pretendenti no visiem Latvijas novadiem. Otrajai kārtai tika izvirzīti 22 pretendenti – no tiem 20 saimniecības žūrijas locekļi apmeklēja klātienē.

Žūrijas locekļi uzskata, ka visi jaunie lauksaimnieki ir spēcīgi katrs savās jomā un vairākums būtu pelnījuši saņemt godalgu – tāpēc nenācās viegli vienoties par konkursa laureātu. Pēc rūpīgas iepazīšanās ar katra pretendenta iesniegto informāciju, kā arī izvērtējot redzēto saimniecībās – žūrija pēc garām debatēm vienojās par laureātu, kas tiks paziņots 2011.gada 15.janvārī Jelgavas pilī, Zemnieku Saeimas gada ballē.

Kā uzsvēra konkursa žūrijas priekšsēdētāja Ramona Brālis: „Laureāta izvēli sarežģīja fakts, ka visi pretendenti bija daudzpusīgi, uzņēmīgi un savu darbu mīloši. Esmu patiesi gandarīta, ka Latvijā ir tik daudz jaunu cilvēku, kuri turpina mūsu tautas senču aicinājumu kopt un mīlēt savu lauku zemi, sekojot un attīstoties līdzi arī nozares aktualitātēm Eiropā un pasaulē. Ceru, ka nākamā gada konkursam pieteiksies vēl vairāk pretendenti, un tādējādi – konkurss būs lieliska iespēja kā ne tikai popularizēt pilnvērtīgu, uz izaugsmi balstītu lauku dzīvesveidu, bet sniegs jaunu pieredzi un zināšanas arī pašiem konkursa dalībniekiem.”

Savukārt konkursa idejas autore Sandra Kalniete, vērtējot konkursa gaitu un pretendentus pauž viedokli: „Bija aizraujoši iepazīties ar visiem balvas pretendentu pieteikumiem un apmeklēt saimniecības. Īpaši mani iedvesmoja sarunas ar jaunajiem zemniekiem, viņu pārliecība par lauksaimnieka darba nozīmīgumu un mērķtiecīgais, modernais skatījums uz nozares attīstību. Arī viņi ir devuši savu ieguldījumu, lai lauksaimniecība  kļūtu par trešo lielāko eksporta nozari Latvijā. Taču lauksaimniecībai tikai tad būs nākotne, ja valdība ar mērķtiecīgu atbalstu veicinās jaunu cilvēku piesaisti laukiem.”

Izrādot pateicību par atsaucību un uzdrīkstēšanos, visi žūrijas locekļi nolēmuši pasniegt arī simpātiju balvas kādam no pretendentiem, piemēram, Zemnieku Saeima pasniegs balvu „Cilvēks lauksaimniecības sabiedrībai”; Lauku atbalsta dienests pasniegs balvu par izdomu un atraktivitāti; Latvijas Jauno Zemnieku klubs pasniegs balvu par uzņēmību, degsmi un sparu, mērķtiecīgi darbojoties savā jomā.

Kā jau tika informēts – konkursa idejas autore ir EP deputāte S. Kalniete. Konkursa mērķis ir godināt Latvijas jaunos lauksaimniekus / lauksaimnieces. Galvenā balva tiks piešķirta cilvēkam, kurš veiksmīgi nodarbojas ar lauksaimniecību, piekopj lauku dzīvesveidu, kā arī sociāli atbildīgi veicina lauku dzīves vides saglabāšanu un attīstību. Tā būs pilnībā apmaksāts brauciens 2 personām uz kādu no Eiropas vadošajām lauksaimniecībai veltītājām izstādēm / gadatirgiem / pasākumiem. Konkursa veicināšanas balvu piešķirs 20 cilvēkiem un tā būs dalība 2 dienu Jauno līderu personīgās un profesionālās izaugsmes apmācībās.

Jauno lauksaimnieku balvas konkursa žūrijā darbojās:

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas locekle;

Maira Dzelzkalēja, Zemnieku Saeimas priekšsēdētaja vietniece;

Viesturs Serdāns, Latvijas Avīzes valdes priekšsēdētājs;

Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes dekāne;

Anna VītolaHelviga, Lauku Atbalsta dienesta direktore;

Jēkabs Krieviņš, Hipotēku bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks;

Indulis Jansons, Latvijas Lauksaimniecības Kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs;

Ramona Brālis, Latvijas Jauno Zemnieku kluba padomes priekšsēdētāja (arī konkursa žūrijas priekšsēdētāja).

PIELIKUMĀ: konkursa „Senču aicinājums” balvas fotogrāfija. Balvas autors – tēlnieks P.Jaunzems. 

Žūrijas locekļi uzskata, ka visi jaunie lauksaimnieki ir spēcīgi katrs savās jomā un vairākums būtu pelnījuši saņemt godalgu – tāpēc nenācās viegli vienoties par konkursa laureātu. Pēc rūpīgas iepazīšanās ar katra pretendenta iesniegto informāciju, kā arī izvērtējot redzēto saimniecībās – žūrija pēc garām debatēm vienojās par laureātu, kas tiks paziņots 2011.gada 15.janvārī Jelgavas pilī, Zemnieku Saeimas gada ballē.

Kā uzsvēra konkursa žūrijas priekšsēdētāja Ramona Brālis: „Laureāta izvēli sarežģīja fakts, ka visi pretendenti bija daudzpusīgi, uzņēmīgi un savu darbu mīloši. Esmu patiesi gandarīta, ka Latvijā ir tik daudz jaunu cilvēku, kuri turpina mūsu tautas senču aicinājumu kopt un mīlēt savu lauku zemi, sekojot un attīstoties līdzi arī nozares aktualitātēm Eiropā un pasaulē. Ceru, ka nākamā gada konkursam pieteiksies vēl vairāk pretendenti, un tādējādi – konkurss būs lieliska iespēja kā ne tikai popularizēt pilnvērtīgu, uz izaugsmi balstītu lauku dzīvesveidu, bet sniegs jaunu pieredzi un zināšanas arī pašiem konkursa dalībniekiem.”

Savukārt konkursa idejas autore Sandra Kalniete, vērtējot konkursa gaitu un pretendentus pauž viedokli: „Bija aizraujoši iepazīties ar visiem balvas pretendentu pieteikumiem un apmeklēt saimniecības. Īpaši mani iedvesmoja sarunas ar jaunajiem zemniekiem, viņu pārliecība par lauksaimnieka darba nozīmīgumu un mērķtiecīgais, modernais skatījums uz nozares attīstību. Arī viņi ir devuši savu ieguldījumu, lai lauksaimniecība  kļūtu par trešo lielāko eksporta nozari Latvijā. Taču lauksaimniecībai tikai tad būs nākotne, ja valdība ar mērķtiecīgu atbalstu veicinās jaunu cilvēku piesaisti laukiem.”

Izrādot pateicību par atsaucību un uzdrīkstēšanos, visi žūrijas locekļi nolēmuši pasniegt arī simpātiju balvas kādam no pretendentiem, piemēram, Zemnieku Saeima pasniegs balvu „Cilvēks lauksaimniecības sabiedrībai”; Lauku atbalsta dienests pasniegs balvu par izdomu un atraktivitāti; Latvijas Jauno Zemnieku klubs pasniegs balvu par uzņēmību, degsmi un sparu, mērķtiecīgi darbojoties savā jomā.

Kā jau tika informēts – konkursa idejas autore ir EP deputāte S. Kalniete. Konkursa mērķis ir godināt Latvijas jaunos lauksaimniekus / lauksaimnieces. Galvenā balva tiks piešķirta cilvēkam, kurš veiksmīgi nodarbojas ar lauksaimniecību, piekopj lauku dzīvesveidu, kā arī sociāli atbildīgi veicina lauku dzīves vides saglabāšanu un attīstību. Tā būs pilnībā apmaksāts brauciens 2 personām uz kādu no Eiropas vadošajām lauksaimniecībai veltītājām izstādēm / gadatirgiem / pasākumiem. Konkursa veicināšanas balvu piešķirs 20 cilvēkiem un tā būs dalība 2 dienu Jauno līderu personīgās un profesionālās izaugsmes apmācībās.

Jauno lauksaimnieku balvas konkursa žūrijā darbojās:

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas locekle;

Maira Dzelzkalēja, Zemnieku Saeimas priekšsēdētaja vietniece;

Viesturs Serdāns, Latvijas Avīzes valdes priekšsēdētājs;

Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes dekāne;

Anna Vītola – Helviga, Lauku Atbalsta dienesta direktore;

Jēkabs Krieviņš, Hipotēku bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks;

Indulis Jansons, Latvijas Lauksaimniecības Kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs;

Ramona Brālis, Latvijas Jauno Zemnieku kluba padomes priekšsēdētāja (arī konkursa žūrijas priekšsēdētāja).

FOTO: konkursa „Senču aicinājums” balvas fotogrāfija. Balvas autors – tēlnieks P.Jaunzems.