Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

Deputāti apsver iespējas ierobežot spekulācijas pasaules pārtikas preču tirgos un izveidot pārtikas krājumu drošības sistēmu

EP Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja turpina apspriest rezolūcijas priekšlikumu par lauksaimniecības atzīšanu par stratēģiski svarīgu nozari pārtikas nodrošinātībā. Politikas dokumentā ir iekļauti priekšlikumi globālo pārtikas problēmu risināšanai – tai skaitā kraso cenu svārstību novēršanai un pietiekošu pārtikas krājumu izveidošanai.

Info no ziņojuma paskaidrojumiem:

Pārtikas nodrošinātība ir cilvēka tiesības. Tās ir nodrošinātas tad, kad visiem cilvēkiem jebkurā laikā ir fiziska, sociāla un ekonomiska iespēja piekļūt pietiekamam daudzumam nekaitīgas un uzturvielām bagātas pārtikas, lai apmierinātu uztura vajadzības un saņemtu vēlamo pārtiku aktīvai un veselīgai dzīvei. Lauksaimniecības nozares uzdevums mūsdienās ir apmierināt augošā iedzīvotāju skaita vajadzību pēc nekaitīgas pārtikas  pietiekamā daudzumā, neraugoties uz ierobežoto dabas resursu, augsto enerģijas cenu un klimata pārmaiņu radītajiem šķēršļiem.

Pārtikas nodrošinātības mērķis nav sasniedzams, neatrisinot divus svarīgākos šībrīža jautājumus, proti,

1) tirgus un cenu nepastāvību, kuru spēcīgi ietekmē spekulācijas preču tirgos,

2) sarūkošos pārtikas krājumus.

(1) Šajā sakarībā referente atbalsta spēkā esošo tiesību aktu par finanšu instrumentiem pārskatīšanu, ar ko vajadzētu nodrošināt lielāku pārredzamību biržās un noteikt minimālās robežvērtības dalībniekiem, kuri var veikt darījumus šajos tirgos. Finanšu instrumentiem vajadzētu darboties ekonomikas interesēs un palīdzēt  lauksaimnieciskajai ražošanai pārvarēt krīzes un klimatiskos apstākļus, vienlaikus nedrīkst pieļaut, ka spekulācijas apdraud efektīvas lauku saimniecības. Viņa cer, ka daļa no jaunās KLP laikā pēc 2013. gada būs vēl papildu līdzekļi, ar kuriem cīnīties pret ārkārtēju cenu nepastāvību.

(2) Referente uzskata, ka būtu lietderīgi radīt pasaules pārtikas krājumu drošības sistēmu, palīdzot atvieglot pasaules tirdzniecību cenu pieauguma laikā, novēršot protekcionisma atkārtošanos un atbrīvojot pasaules pārtikas tirgus. Šos krājumus vajadzētu pārvaldīt kopīgai iestādei ANO aizgādībā un pilnībā izmantot FAO un ANO Pasaules pārtikas programmas gūto pieredzi. Tāpēc referente aicina Komisiju uzņemties vadošo lomu, atbalstot šādas pasaules pārtikas krājumu sistēmas izveidi.

Sandra Kalniete: “Šis ir ļoti vajadzīgs ziņojums, jo parāda lauksaimniecību kontekstā ar citiem lielajiem stratēģiskajiem izaicinājumiem Eiropas Savienībai.

Eiropas Savienībai nenoliedzami jāuzņemas vadošā loma pasaules pārtikas krājumu drošības sistēmas izveidē. Pārtikas nodrošinātība ir atrisināma tikai globālā sadarbībā.

Tomēr arī turpmāk mums par prioritāti ir jāvirza  Eiropas pārtikas nodrošinātība. Tā aizsargā Eiropu no strauji mainīgajiem starptautiskās tirdzniecības apstākļiem. Tā veicina lauksaimnieku palikšanu lauku apgabalos, lai tie apsaimniekotu un saglabātu lauku vidi un ainavu.  Un šis mērķis ir savienojams ar brīvu pasaules tirdzniecību. Nodrošinātība nav sasniedzama ar nepamatotām tirdzniecības barjerām, bet ar mērķtiecīgu un pārskatāmu atbalstu lauksaimniekiem, kuru iestrādāt jaunajā KLP reformā ir mūsu kopējs uzdevums.”