Lasīšanas ilgums: < 1 minūtes

Pašlaik EP Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā tiek gatavots ziņojums par sieviešu lomu lauksaimniecībā un  laukos, kuru izstrādā deputāte Elisabete Jegle. Dokumenta izstrādāšana un apspriešana piedalās deputāte Sandra Kalniete, kura komitejas sanāksmē 26. oktobrī aicināja deputātus pievērst īpašu uzmanību uzņēmējdarbības veicināšanai laukos:

“Man pieredze  liecina, ka viens no svarīgiem  līdzekļiem, kas veicina Eiropas lauku sieviešu pilnvērtīgu un līdztiesīgu iesaisti ekonomika ir sieviešu-uzņēmēju organizāciju tiklu veicināšana lauku apvidos.

Es uzskatu, ka tā ir piemērota  Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) lauku attīstības programmu pielietošanas joma. Ir jāveicina, tasi skaitā a finansiālu atbalstu lauku sieviešu organizāciju veidošanās un ilgtspēja. Svarīgi jāpievērš uzmanība gan organizāciju un to sadarbības ilgtspējai, gan pieejamību mikrokredītiem, kas ļautu uzsākt uzņēmējdarbību.

 Interesanta un atbalstāma ir arī mentoringa kustība, kurā  konkrētas uzņēmējas dalās pieredzē un atbalsta citas sievietes, kuras tikai sāk uzņēmējdarbību.

 Man bija iespēja iepazīstināt ar ziņojuma projektu Latvijas lauku sieviešu asociācijas biedres. Es vēlos uzteikt referenti, kolēģi Elizabeti Jegli, jo pēc iepazīšnāš ar projektu LLSA man apliecināja, ka ziņojums atspoguļo visus būtiskākos jautājumus, ar kuriem saskaras zemnieces un lauku iedzīvotājas.”