Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

15. jūnijā Eiropas ParlamentaLauksaimniecības un lauku attīstības komitejā apstiprināja ziņojuma “Kopējā Lauksaimniecības politika  pēc 2013. gada” galējo projektu.  Jūlija plenārsēdē ziņojums tiks apsptiprināts.  Paldies visiem, kas palīdzēja ar padomu un sadarbību!   Ziņojuma projekta pilns teksts latviski.