Diena: 2010. g. 18. maijs

Lasīšanas ilgums: < 1 minūtes 18. maijā Eiropas Parlamenta plenārsēdē apstiprināja citu Lauksaimniecības komitejā izstrādātu politikas dokumentu Par Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanu.  Parlaments ierosina virkni pārmaiņu KLP pēc 2013. gada, kuru vidū var atzīmēt sekojošas prasības: – dalībvalstīm pēc iespējas atļaut pašsertifikāciju – nodrošināt autonomas kļūdu labošanas iespēju, kas ļautu maksājumu saņēmējiem, kuri bez nolūka pārkāpuši noteikumus, informēt iestādes, nebaidoties

Read more

Lasīšanas ilgums: 2 minūtes Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā svarīgākais darbs pašlaik norit pie  Ziņojuma par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni pēc 2013. gada.   Referenta Džordža Laiona sagatavotajam ziņojuma projektam ir iesniegti gandrīz 900 dažādi labojumi un deputāti mēģina rast kompromisu galvenajos jautājumos. Kādas ir Latvijas galvenās intereses, kuras es, sadarbībā ar kolēģiem no valstīm ar līdzīgām

Read more