Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Iekšējā tirgus un patērētāju tiesību komitejā  jau kopš iepriekšējā sasaukuma risinās debates par Eiropas Komisijas iesniegto Patērētāju tiesību direktīvas projektu.

Priekšlikumam ir divi mērķi:
– nodrošināt, ka patērētāji visās 27 ES dalībvalstīs var paļauties uz augstu līmeni patērētāju aizsardzības jomā
— nodrošināt, lai gan lielie, gan mazie uzņēmumi visās 27 ES dalībvalstīs spēj piedāvāt patērētājiem preces un pakalpojumus, ievērojot vienādus noteikumus un samazināt izdevumus par atbilstības likumdošanai ievērošanu, kurus rada nepieciešamība pielāgoties  likumu prasībām katrā no 27 atsevišķām dalībvalstīm.

Patērētāju aizsardzības tiesiskā pamata sadrumstalotība attur gan patērētājus, gan uzņēmumus iesaistīties pārrobežu tirdzniecībā. Patērētāji bieži sūdzas, ka viņiem ir liegta iespēja pilnīgi izmantot iekšējā tirgus sniegtās iespējas (jo īpaši, iepērkoties tiešsaistē), jo pārdevēji, kas darbojas vienā no dalībvalstīm, bieži vien nevēlas ievērot atšķirīgus noteikumus, sākot darbību jaunā tirgū , kā arī nevēlas riskēt, ka pret tiem iesniegs prasību citā dalībvalstī.

Viena no galvenajām pretrunām gan dalībvalstu, gan deputātu starpā ir jautājumā par to, vai visā Eiropas Savienībā būtu jānosaka vienāds patērētāju tiesību aizsardzības līmenis (“pilnīga saskaņošana”) vai arī lielāka brīvība ir atstājama dalībvalstīm.

Es pārstāvu viedokli, ka nepieciešama pilnīga saskaņošana. No tā visvairāk iegūtu Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi, kam būtu vieglāk eksportēt preces un pakalpojumus vienotā tirgū ievērojot vienotus noteikumus (nevis maksājot juristiem un tulkiem katrā valstī, uz kuru eksportē preces). Visi Eiropas patērētāji, savukārt, būtu ieguvēji no spēcīgākas konkurences, kuru nodrošinātu vienādie noteikumi.

Diemžēl šobrīd izskatās, ka dažu dalībvalstu protekcionistiskie noskaņojumi ņem virsroku un direktīva tikai daļēji saskaņos dažādos patērētāju tiesību aizsardzības līmeņus dažādās dalībvalstīs.

Protams, diskusija gan parlamentā, gan dalībvalstu starpā turpinās un mums vēl būs iespēja argumentēti  pārstāvēt savu viedokli un intereses.

Vairāk par Patērētāju tiesību direktīvu var lasīt šeit.