Lasīšanas ilgums: 3 minūtes

Es apsveicu Jūs, stiprās un uzņēmīgās Latvijas sievietes, kas nepadodas. Jūs esiet 27 pretendentes, kas izvirzītas balvai ATDZIMT NO PELNIEM. Katra un ikviena no Jums pelnījusi atzinību un sabiedrības pateicību. Tāpat kā to pelnījušas daudzas jo daudzas sievietes Latvijā, kas ikdienu pārvar savu trauslumu un turpina grūto dzīves cīņu. Kura, lai atbalstītu savu ģimeni. Cita tāpēc, lai palīdzētu līdzcilvēkiem. Vēl kāda – lai piepildītu savu sapni.

Latvija ir stipro sieviešu zeme. Sievietes ir iznesušas mūsu tautas izdzīvošanas smagumu no vissenākajiem laikiem līdz pat mūsdienām. Kamēr mūsu vīri karoja un bieži vien tika iznīcināti, mūsu vecvecmāmiņas un mātes paaudžu paaudzēm, par spīti iekarotājiem un svešiem kungiem, izvarotājiem un pirmās nakts tiesībām, kariem, Sibīrijai un trimdai turpināja kopt mūsu tautas ataudzi. Pēc katra zaudējuma un sakāves mūsu sievietes ir atkal un atkal spējušas celties, lai saglabātu tautu. Atšķirībā no simtiem citu tautu, kas ir pazudušas uz neatgriešanos vēstures mijkrēslī, mēs, latvieši pastāvam. Vienmēr atcerēsimies, ka katrs un ikviens, katra un ikviena esam turpinājums šajā bezgalīgajā ķēdē, kas ir Latvija. Par to vislielākais paldies latviešu sievietei.

Balvu ATDZIMT NO PELNIEM es nolēmu iedibināt, lai pievērstu sabiedrības uzmanību tam milzīgajam ieguldījumam, ko sievietes uzņēmējas dod Latvijas tautsaimniecībai. Īpaši mazās un vidējās uzņēmējas, kas rada darba vietas savā apkaimē un palīdz noturēt cilvēkus laukos un mazpilsētās. Es īpaši priecājos, ka pirmā balva tiek pasniegta Latvijas neatkarības atjaunošanas divdesmitās gadadienas priekšvakarā.

Kāpēc es nolēmu iedibināt balvu tieši mazajām uzņēmējām? Par uzdrīkstēšanos, jo mazs ir pirmsākums lielam.

Kāpēc balva saucas ATDZIMT NO PELNIEM? Tāpēc, ka es pati pēc savas pieredzes zinu, cik grūti ir celties pēc liela profesionāla vai personīgās dzīves zaudējuma. Tāpēc, ka es zinu, cik lielu nastu sievietes nes paceltu galvu un apbrīnoju katru savu liktens māsu, kas nepadodas. Es zinu, cik ļoti laikā pateikts atzinīgs vārds palīdz saņemties un pārvarēt paguruma un iztukšotības brīžus. Man vienmēr licies, ka esam pārāk skopi, lai viens otram vai viena otrai teiktu atzinīgus vārdus. Balva ATDZIMT NO PELNIEM ir mana personīgā pateicība un atzinība Jums.

Balvas ATDZIMT NO PELNIEM autore māksliniece Anda Poikāne.

Šis konkurss nebūtu bijis iespējams bez atbalsta, ko saņēmu no sieviešu organizācijas LĪDERE priekšsēdētājas Aivas Vīksnas unapvienības labā gariņa Zandas Raciborskas. Paldies par viņu entuziasmu un atbalstu.

Īpaši vēlos pateikties žūrijas loceklēm – priekšsēdētājai Aivai Vīksnai, Ingridai Blūmai, Santai Dancbergai-Ančai, Rasmai Freimanei, Agitai Haukai un Inesei Haitei, kas veltīja daudzas stundas žūrijas darbam un kas katra pati ir pierādījusi, ko spēj sieviete uzņēmējdarbībā. Paldies.
Vēlos iepriecināt pretendentes, ka bez galvenās balvas vēl esmu paredzējusi pretendentēm 27 ceļazīmes uz Briseli, kur Jūs varēsiet iepazīties ar Eiropas Parlamenta un citu ES institūciju darbu.
Un tagad… TUVOJAS SARĪKOJUMA SVINĪGĀKAIS BRĪDIS.
Bija ļoti, ļoti, ļoti grūti izšķirties, kam dod galveno balvu. Vēl piedevām iejaucās Islandes vulkāns, kas man neļāva lidot uz Rīgu, lai piedalītos pēdējā žūrijas sēdē. Piedalījos neklātienē.
Pēc ilgām diskusijām un pārdomu brīžiem vienatnē pārējās žūrijas locekles vienojās izvirzīt galvenajai balvai piecas pretendentes un uzvelt uz maniem pleciem atbildību izdarīt galīgo izvēli.
Katra no piecām pretendentēm ir balvas cienīga. Tomēr es izšķīros balvu piešķirt sievietei, kuru pavada maizes smarža, maizes garša un zināšanas par maizi.
Pirmā balvas ATDZIMT NO PELNIEM LAUREĀTE IR uzņēmuma AGLONAS MAIZE dibinātāja, kas dod darbu kādiem divdesmit cilvēkiem. Taču nav tikai uzņēmums vien. Ir arī MAIZES MUZEJS un MAIZES GRĀMATA, Viesu māja VIJAS un VIJU DIENAS, kas pulcē Vijas no visiem Latvijas novadiem. Gandrīz vai žēl, ka pati neesmu Vija! Tad vēl darbs ar jauniešiem un.. te es apstāšos, lai gan varētu stāstīt vēl un vēl.
Balvas ATDZIMT NO PELNIEM pirmā laureāte ir uzņēmēja VIJA ANCĀNE
Diploms, balva un 1000 (viens tūkstotis) latu.