Diena: 2010. g. 8. aprīļa

Lasīšanas ilgums: 6 minūtes Atsauksmes par manas grāmatas “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” tulkojumiem svešvalodās – neliels apkopojums. Franču valodā: Dans les neiges de Sibérie… Régis Hutin, dimanche Ouest France “[…]Ce livre est un cri de souffrance, mais aussi presqu’un poème, qu’il faut lire pour comprendre ces Européens si longtemps abandonnés à un destin inhumain qui les a marqués

Read more

Lasīšanas ilgums: 8 minūtes Atsauksmes par manu grāmatu “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” – neliels apkopojums. Pārdzīvojumu kulminācija Ieva Puķe, Diena, 2001. gada 13. novembris http://vip.latnet.lv/LPRA/pardzivojumu_kulminacija.htm “Sandra Kalniete pēc vecāku stāstījuma, dokumentiem un vēstures materiāliem uzrakstījusi grāmatu par savas ģimenes deportāciju un ciešanām Sibīrijā. Grāmatu Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos izdevis apgāds Atēna 1941.gada 14.jūnijā no Latvijas uz Sibīriju

Read more