Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Par lēmumu dibināt savu stipendiju un uzticēt administrēt to Vītolu fondam ir paziņojusi politiķe un diplomāte Sandra Kalniete, savu vēlēšanos pamatojot: “Latvijas sabiedrībai būtu jāvienojās, ka mūsu valsts mērķis nākamajos piecpadsmit gados ir radīt zinošu, radošu un uzņēmīgu paaudzi, kas spēs padarīt Latviju par modernu un konkurētspējīgu valsti. Tad Latvija beigs nīkuļot un tās cilvēkiem vairs nebūs jādodas laimes meklējumos uz ārzemēm. Tāpēc ir svarīgi, lai laba izglītība būtu pieejama ikvienam, kas to vēlas. Nekas nav netaisnīgāk, kā liegt jaunietim nākotni nabadzības dēļ.

Es nolēmu iedibināt stipendiju bakalaura grāda iegūšanai starptautiskajās attiecībās  un uzticēju to administrēt Vītolu fondam, kas piešķir stipendijas jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm.  Es ceru, ka mana stipendija kādam talantīgam jaunietim pavērs iespējas kļūt par izcilu speciālistu, kādi tik ļoti ir vajadzīgi Latvijai.”

Vītolu fonds ir pārliecināts, ka, pateicoties atbalstam, Latvija kļūs bagātāka par vēl vienu starptautisko attiecību speciālistu, kurš spēs novērtēt ne tikai sniegto materiālo palīdzību, bet arī mantot mācīšanās kāri un neatlaidību, gluži tāpat kā savulaik Sandra Kalniete to pārmantojusi no sava tēva. ,,Vienmēr apziņas dzīlēs esmu glabājusi kādu tēlu – tēva izgaismotu profilu, noliekušos pār grāmatām, gadiem mācoties, lai piepildītu savu sapni,”grāmatā “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” atceras autore.  Lai veidotu savu nākotni, nekas nav tik nepieciešams kā sapnis par to, un Vītolu fonds kopā ar cilvēkiem, kuriem nav vienaldzīga Latvijas nākotne, palīdz to piepildīt.

Plašāka informācija pieejama www.vitolufonds.lv