Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

No 24. līdz 26.februārim Prāgā notika starptautiska konference, kas veltīta komunisma noziegumiem. Viena no konferences patronesēm bija bijusī Latvijas ārlietu ministre, tagad Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete, kura konferences noslēguma dienā uzstājās ar uzrunu un vadīja divas konferences paneļdiskusijas. Konferencē piedalījās arī Latvijas vēstniece Čehijā Argita Daudze un Latvijas Okupācijas muzeja starptautisko sakaru direktors, muzeja direktora vietnieks Valters Nollendorfs, kura referāts izsauca ļoti atzinīgus vārdus.

Konferences dalībniekus 26.februārī valdības ēkā uzrunāja arī Čehijas premjers Jans Fišers (Jan Fischer). Viņš uzsvēra, ka totalitārie režīmi – nacisms un komunisms, kurus piedzīvojušas daudzas Eiropas valstis, ir adekvāti jāpēta, jāvērtē un jānosoda gan pagātnes, gan tagadnes, gan nākotnes vārdā. Sandra Kalniete Čehijas premjeram dāvāja savu grāmatu “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” čehu valodā.

Pasākumu organizē Čehijas parlamenta augšpalāta – Senāts, Čehijas valdības kanceleja un Totalitāro režīmu pētījumu institūts, atsaucoties uz vairākiem starptautiskiem dokumentiem nosodīt totalitāros režīmus – Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2006.gada 25.janvāra rezolūciju, 2008.gada 3.jūnija Prāgas deklarāciju par Eiropas sirdsapziņu un komunismu, kā arī Eiropas Parlamenta 2009.gada 2.aprīļa rezolūciju par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu. Konferences programma veidota, parādot Eiropas konkrētu valstu pieredzi darbā ar komunistisko režīmu atmaskošanu, kā arī identificējot starptautisko tiesību speciālistu, politiķu, nevalstiskā sektora pārstāvju ieteikumus, lai panāktu komunisma noziegumu starptautisku nosodīšanu.

Rīkotāji uzsver, ka salīdzinājumā ar nacisma noziegumu un detalizētu holokausta nosodīšanu, līdz šim Eiropā ir ļoti maz darīts, lai nosodītu komunistu diktatūru Centrālajā un Austrumeiropā. Tiek uzsvērts, ka līdz šim ir neadekvāti maz darīts komunisma noziegumu, kurus var kvalificēt kā starptautiskajās tiesībās kopš 1945.gada definētos noziegumus pret cilvēci, atklāšanā un izvērtēšanā. Konferences rīkotāji atgādina, ka šodienas Eiropas vērtības balstās tās pilsoņu cilvēktiesību ievērošanā, bet, neskatoties uz to, ES jaunajās dalībvalstīs līdzās dzīvo nezināms skaits komunistisko režīmu upuru un viņu pāridarītāju. Komunistu noziedznieku neatklāšana un nesodīšana mazina uzticību Eiropas demokrātiskajām institūcijām. Komunisms un tā mantojums ir pelnījis to pašu nosodījumu kā nacisms.