Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

Lai cildinātu sievietes uzņēmējas un veicinātu sieviešu savstarpējo solidaritāti, Eiropas Parlamenta deputāte SANDRA KALNIETE izsludina konkursu “ATDZIMT NO PELNIEM”

“Es uzskatu, ka sabiedrība nepietiekami novērtē sievietes uzņēmējas ieguldījumu valsts ekonomiskajā un sociālajā attīstībā. Īpaši atbalstu un atzinību ir pelnījušas sievietes mazās uzņēmējas, jo viņas ne tikai maksā nodokļus, bet arī rada darbavietas apkaimē un dod iespēju cilvēkiem palikt savā novadā un Latvijā.

Lai cildinātu sievietes uzņēmējas, es nolēmu iedibināt balvu “Atdzimt no pelniem”, kas tiks piešķirta sievietei uzņēmējai, kura pēc liela morāla, cilvēciska, materiāla vai finansiāla zaudējuma ir apguvusi jaunas iemaņas un uzsākusi kaut ko pilnīgi jaunu savā dzīvē, piemēram, nodibinājusi savu uzņēmumu vai kādā savā dzīves posmā kardināli mainījusi savu karjeru, un ir sasniegusi nozīmīgus rezultātus šajā jaunajā nodarbē, ir “atdzimusi” pati un palīdzējusi atdzimt citiem cilvēkiem”, tā Kalnietes kundze pamato balvas izsludināšanu.

Pretendentes dalībai konkursā piesaka trešās puses – sabiedriskas organizācijas, par pretendentes darbību informēti un zinoši Latvijas iedzīvotāji, pilsētu un pašvaldību pārstāvji, uzņēmēju organizāciju vai profesionālu asociāciju pārstāvji, juridiskas un fiziskas personas, kuras nav pretendentes pirmās pakāpes radinieki.

Pieteikumus – vēstules līdz 2010. gada 26. martam gaidīs konkursa žūrija, kurā savu dalību ir apliecinājušas septiņas uzņēmējas, profesionāles, nevalstisko organizāciju un mediju pārstāves – Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Aiva Vīksna, Biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētāja, Rasma Freimane, Latvijas Lauku sieviešu apvienības padomes priekšsēdētāja, Agita Hauka, Iecavas sieviešu kluba “Liepas” valdes priekšsēdētāja, Inese Haite, Biedrības „Uzņēmīgo sieviešu klubs SENTIO” valdes priekšsēdētāja, Ingrīda Blūma, SIA “i-bloom” valdes locekle un Santa Anča, izdevniecības “Žurnāls “Santa”” galvenā redaktore un līdzīpašniece

Konkursa uzvarētāja saņems naudas balvu: 1000 latus un piemiņas zīmi; savukārt 20 labākās konkursam nominētās sievietes saņems Kalnietes kundzes uzaicinājumu 2010. gada septembrī apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē.

Balvas pasniegšana notiks Latvijas Neatkarības atjaunošanas 20. gadskārtas (2010. gada 4. maija) priekšvakarā – 2010. gada 30. aprīlī. Par šī pasākuma norisi konkursa rīkotāji informēs atsevišķi.

Informācija par konkursu  un pieteikuma anketas ir pieejamas: www.lidere.lv, www.llsa.lv, www.usksentio.lv.