ECT spriedums Kononova lietā ir solis tuvāk vēsturiskajam taisnīgumam


Partijas „Pilsoniskā savienība” valdes locekle un Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete ir gandarīta par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu Kononova lietā, kas pierāda, ka kara noziegumiem nav noilguma. „Vienmēr esmu uzsvērusi, ka attieksmei pret komunisma un nacisma upuriem jābūt vienādai.  Abi totalitārie režīmi – nacisms un komunisms bijuši vienlīdz noziedzīgi. Starp tiem nedrīkst pastāvēt pozitīva hierarhija tikai tālab, ka viens piedalījies uzvarā pār otru. Cīņa pret nacismu nevar kalpot par mūžīgu grēku atlaidi tiem, kas pastrādājuši noziegumus pret civiliedzīvotājiem. Kononova un viņam līdzīgo pastrādātajiem noziegumiem nav noilguma un tos nedrīkst piedot vai aizmirst,” uzsver EP deputāte. Continue reading

Mēs spējam. Latvija būs.


Runa Vienotības dibināšanas kongresā 6. martā — Es priecājos, ka mēs šodien esam sapulcējušies, lai apvienotos. Tas ir neparasts notikums ikvienam no mums un arī mūsu valstij. Trīs partijas, kas vēl aizvakar sevi uzskatīja par vienīgajām un pareizajām, ir pārvarējušas savu politisko patmīlību un egoismu, lai apvienotos. Mēs esam mainījušies. Maini un mainies pats uz augšu – teica Rainis. Tāpēc es ticu – Vienotība būs spēks, kas Latviju mainīs uz augšu. Es ceru, ka līdz ar Vienotības izveidošanos beidzas postpadomju politikas periods Latvijā un sākas ceļš uz normālu Eiropas valsti. Continue reading

Spēkā Lisabonas līgums


Šodien stājas spēkā Lisabonas līgums –  Eiropas Savienības jaunā darbības rokasgrāmata. Kāmēr par to nebija skaidrības, Eiropas līderi vilcinājās. Tagad nu ir laiks ķerties klāt neatliekamajiem darbiem.  Es uzskatu, ka vissvarīgākais ir vienoties par kopīgu enerģētikas politiku un reformēt netaisnīgo un neefektīvo lauksaimniecības politiku.