ECT spriedums Kononova lietā ir solis tuvāk vēsturiskajam taisnīgumam


Partijas „Pilsoniskā savienība” valdes locekle un Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete ir gandarīta par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu Kononova lietā, kas pierāda, ka kara noziegumiem nav noilguma. „Vienmēr esmu uzsvērusi, ka attieksmei pret komunisma un nacisma upuriem jābūt vienādai.  Abi totalitārie režīmi – nacisms un komunisms bijuši vienlīdz noziedzīgi. Starp tiem nedrīkst pastāvēt pozitīva hierarhija tikai tālab, ka viens piedalījies uzvarā pār otru. Cīņa pret nacismu nevar kalpot par mūžīgu grēku atlaidi tiem, kas pastrādājuši noziegumus pret civiliedzīvotājiem. Kononova un viņam līdzīgo pastrādātajiem noziegumiem nav noilguma un tos nedrīkst piedot vai aizmirst,” uzsver EP deputāte. Continue reading

Totalitārisma seku apzināšanas organizācijas


Organizācijas, kuras Eiropā un Amerikā, apzina, dokumentē un izmeklē totalitārā komunisma noziegumus. Dokumentu un arhīvu materiālu resursi.

Continue reading

Kalniete Eiropadomes prezidentam: vienādu attieksmi pret komunisma un nacisma upuriem


Šodien EP Eiropas Tautas partijas grupas  sēdē piedalījās Eiropadomes priekšsēdētājs (“ES prezidents”)  Hermans van Rompejs. Deputātiem bija iespēja uzdot prezidentam aktuālus jautājumus par turpmāko ES attīstību.

EP deputāte Sandra Kalniete (Pilsoniskā savienība) sanāksmes laikā norādīja, ka Eiropas Komisijai tuvākajā laikā klajā nāks klajā ar ziņojumu par nepieciešamajām izmaiņām esošajā ES likumdošanā, lai tajā tiktu iekļautu normas, kas aizliedz noliegt, banalizēt  un dezinformēt par totalitārā komunisma un staļinisma noziegumiem. Paredzams, ka EK priekšlikumus apstiprinās ES padome. Continue reading

Prāgā izvērtē komunisma noziegumus


No 24. līdz 26.februārim Prāgā notika starptautiska konference, kas veltīta komunisma noziegumiem. Viena no konferences patronesēm bija bijusī Latvijas ārlietu ministre, tagad Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete, kura konferences noslēguma dienā uzstājās ar uzrunu un vadīja divas konferences paneļdiskusijas. Konferencē piedalījās arī Latvijas vēstniece Čehijā Argita Daudze un Latvijas Okupācijas muzeja starptautisko sakaru direktors, muzeja direktora vietnieks Valters Nollendorfs, kura referāts izsauca ļoti atzinīgus vārdus. Continue reading

Atmaskošana ir neatgriezeniska


Tikko esmu atgriezusies no Briseles, kur notika publiskā noklausīšanās Eiropas sirdsapziņa un totalitārā komunisma noziegumi: pēc 20 gadiem. Anglisko Public Hearing gan pareizāk būtu tulkot kā “publiskā iztiesāšana”, kas sevī ietvertu tiesas jeb tribunāla un noteikti arī nosodīšanas raksturu.
Pirmā publiskā noklausīšanās par šo tēmu notika 2008.gada 8.aprīlī. Visticamāk, tā nemaz nebūtu rīkota, ja vēl gadu agrāk Eiropas Savienības (ES) Tieslietu ministru padomē Luksemburgā Polija un Baltijas valstis nebūtu izvirzījušas prasību ES ietvarlēmumā Par rasismu un ksenofobiju līdzās nacisma noziegumiem iekļaut arī normu, kas aizliedz visās ES dalībvalstīs attaisnot, noliegt vai banalizēt Staļina režīma pastrādātos noziegumus. Continue reading