Turpinās debates par Eiropas lauksaimniecības politikas nākotni


Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā svarīgākais darbs pašlaik norit pie  Ziņojuma par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni pēc 2013. gada.   Referenta Džordža Laiona sagatavotajam ziņojuma projektam ir iesniegti gandrīz 900 dažādi labojumi un deputāti mēģina rast kompromisu galvenajos jautājumos.

Kādas ir Latvijas galvenās intereses, kuras es, sadarbībā ar kolēģiem no valstīm ar līdzīgām interesēm, aizstāvu diskusijās  parlamentā? Continue reading

Eiropas Parlaments apspriež lauksaimniecības politikas nākotni


Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja turpina diskusiju par to, kāda būs ES Kopējā lauksaimniecības politika pec 2013. gada. Šonedēļ deputāti apsprieda galvenos jautājumus, uz kuriem būtu jāatbild parlamenta ziņojumā  par KLP galvenajiem principiem.
 
Parlametna debatēs piedalījās arī Latvijas deputāte  Sandra Kalniete, kura uzsvēra Latvijas zemniekiem vissvarīgāko lietu – vienlīdzīgus tiešā atbalsta maksājumus.
 
Viņa uzsvēra, ka patreizējās,  kopējās politikas mērķiem neatbilstošās, nepamatotās un absurdās atšķirības  dalībvalstu starpā jau nākošajā budžeta posmā ir  jālikvidē. Atbalsts zemniekiem ir sniedzams tikai uz  skaidru, objektīvu, izmērāmu kritēriju pamata un nevis tāpēc, ka kādas valsts  lauksaimnieki pagātnē ir baudījuši daudz lielāku atbalstu.

Kā vienkāršot ES lauksaimniecības politikas procedūras?


Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā top patstāvīgais ziņojums par ES Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanu. Tas nav likumdošanas ziņojums, bet Komitejas un Parlamenta viedoklis, kuru Komisijai būtu jāņem vērā, gatavojot turpmākos likumdošanas priekšlikumus.

Atbildīgais ziņotājs ir britu konservatīvais deputāts Richard Ashworth. Viņa ziņojuma pirmais projekts ir izstrādāts un tagad tas ir atvērts papildinājumiem un grozījumiem, kurus var iesniegt citi deputāti un kurus apspriedīs Komitejā un iekļaus tajā (vai noraidīs) pirms ziņojuma pieņemšanas kopumā.

Piedaloties Lauksaimniecības komitejas darbā, es vēlētos iesniegt šim ziņojuma projekta grozījumus, kuri atspoguļotu Latvijas lauksaimnieku un amatpersonu svarīgākos secinājumus par KLP procedūru tālāku vienkāršošanu.

Ziņojuma projekta teksts ir pieejams internetā (pagaidām tikai angļu valodā, bet drīzumā arī latviešu valodā)http://ej.uz/CAP-simplify

Es būtu gandarīta par ieteikumiem šī ziņojuma pilnveidošanai. Grozījumu un papildinājumu iesniegšanas termiņš ir 24. februāris, tāpēc es būtu pateicīga saņemt Jūsu iespējamos komentārus, atsauksmes un konkrētus ieteikumus (latviešu vai angļu Valodā) līdz 22. februārim uz e-adresi sandra.kalniete@europarl.europa.eu