Eiropas lauksaimniecības politiku nedrīkst “nacionalizēt”


“ES Kopējo Lauksaimniecības politiku (KLP) nedrīkst “nacionalizēt” un radīt lielu, bagātu dalībvalstu zemniekiem nepamatotas konkurences priekšrocības. Eiropas  politikai ir jābūt vienotai,” komentējot Eiropas Komisijas nule publicēto ziņojumu  “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne”, uzsver EP deputāte Sandra Kalniete. Continue reading

Eiropas lauksaimniecības budžeta priekšlikums ir netaisnīgs un nepieņemams


Eiropas Komisija (EK) šodien ir publicējusi priekšlikumu Eiropas Savienības budžetam pēc 2013. gada. EK piedāvā tikai nedaudz samazināt milzīgās atšķirības tiešā atbalsta maksājumos dažādu Eiropas valstu zemniekiem. Saskaņā ar EK priekšlikumu Latvijas zemnieki, kuri šobrīd saņem mazāk par trešdaļu no Eiropas vidējā atbalsta, tikai 2020. gadā saņemtu aptuveni pusi no vidējā maksājumu lieluma starp dalībvalstīm. Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Sandra Kalniete (Vienotība) uzskata, ka EK priekšlikums ir netaisnīgs un nepieņemams. Continue reading

Balvas jaunajiem lauksaimniekiem „Senču aicinājums” žūriju vadīs Ramona Brālis


Šodien, 22.oktobrī konkursa žūrija tikās, lai ievēlētu žūrijas priekšsēdētāju un apstiprinātu žūrijas darba plānu.

Lai godinātu tos jaunos cilvēkus, kas lauksaimniecību redz kā savu dzīves profesiju un popularizētu Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību, Sandra Kalniete kopā ar Latvijas Avīzi un Zemnieku Saeimu 1. oktobrī izsludināja konkursu „Senču aicinājums”. Pieteikšanās konkursam ilgst no 1. oktobra līdz 15. novembrim. Continue reading

Kooperācija godīgai sadarbībai


Jānodrošina taisnīgāki ienākumi zemniekiem un stiprākas kooperatīvu pozīcijas
Sandra Kalniete – Latvijas Avīze, 09.09.2010 Continue reading

LA: Eiroparlamentārieši apjūsmo Latvijas laukus


Atbalstu laukiem sola godīgāku, bet ne vienlīdzīgu
Latvijas Avīze, 15.07.2010
Ilze Rūtenberga – Bērziņa, Iveta Tomsone

http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/saimnieciba/?doc=81615&date=2010-06-09

Alberts Dess un vēl trīs EP Lauksaimniecības komitejas pārstāvji vakar pēc EP deputātes Sandras Kalnietes īpaša ielūguma ieradās Latvijā, lai gūtu ieskatu, kā saimnieko zemnieki laukos un ko par taisnīgu Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) domā lauksaimnieku organizāciju pārstāvji un nozares eksperti. Mērķis, ar kādu Sandra Kalniete aicinājusi ierasties EP kolēģus Latvijā, ir vēlme pārliecināt, ka atbalsta atšķirībām starp ES lauksaimniekiem jābūt pēc iespējas mazākām un pašreizējai netaisnībai jādara gals pēc iespējas ātrāk. Pārliecināšanas darbs šobrīd ir īpaši svarīgs, ņemot vērā, ka EP jau apstiprināts viens ziņojums par KLP pēc 2013. gada un šobrīd uzsākts darbs pie nākamajiem diviem, kurā detalizētāk būs izklāstīts EP viedoklis par to, kā sasniegt godīgu un taisnīgu ES kopējo lauksaimniecības politiku. Continue reading

Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komiteja sāk vizīti Latvijā


Šodien Latvijā savu vizīti sāks Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas deputāti, kuri Latvijā ieradušies pēc Sandras Kalniete (VIENOTĪBA) ielūguma. Vizītes mērķis ir iepazīstināt deputātus ar situāciju Latvijas lauksaimniecībā un diskutēt par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu pēc 2013. gada.
 
„Vēlos, lai EP deputāti no citām valstīm saprot, ka šā brīža atbalsta maksājumu sistēma ir netaisnīga un konkurenci kropļojoša. Latvijas zemnieki nav sliktāki kā zemnieki Francijā, bet saņem daudz mazāku atbalstu, jo visi domā, ka Latvijā viss ir lētāks un tādēļ atbalsts var būt mazāks,” saka S. Kalniete, kura uzskata, ka reformai ir jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk un jābūt taisnīgai pret visām dalībvalstīm. Continue reading

Latvijas avīze: Ņem vērā Latvijas viedokli


Latvijas avīze, 2010. gada 17. jūnijā

Autora: Iveta Tomsone

Šonedēļ Eiropas Parlamenta (EP) Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja apstiprināja ziņojumu par Eiropas kopējās lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2013. gada, tajā ietverot arī deputātes Sandras Kalnietes priekšlikumus.

“Latvijas Avīze” jau rakstīja, ka šobrīd EP gatavo pirmo no trim ziņojumiem par KLP reformu pēc 2013. gada, lai gada otrajā pusē varētu sagatavot kopīgo EP nostāju šajā jautājumā. To nāksies ņemt vērā Eiropas Komisijai un ES Lauksaimniecības ministru padomei, lemjot par lauksaimniecības un lauku attīstības nākotni. Continue reading

Kalnietes viedokli iekļauj Eiropas lauksaimniecības reformas ziņojumā


Otrdienas vakarā Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja apstiprināja ziņojumu par Eiropas kopējās lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2013. gada. Tajā ietverti deputātu ieteikumi  šīs politikas reformai.

Ziņojuma projekts izraisīja karstas debates un prasīja rast  kompromisus starp gandrīz 900 iesniegtajiem grozījumiem.

Latvijas deputāte Sandra Kalniete („Vienotība”) iesniedza virkni priekšlikumu Latvijas zemniekiem taisnīgākas politikas pieņemšanai.  Viņa rosināja pāriet uz jauno, vienlīdzīgāko atbalsta maksājumu  kārtību pēc iespējas ātrāk, noteikt objektīvus atbalsta kritērijus,  nodrošināt godīgu konkurenci   visu Eiropas valstu  lauksaimnieku starpā un piešķirt finansējumu valstīm atbilstoši  to  attīstības vajadzībām. Continue reading

Latvijas Avīze: “Izpratne par godīgumu – katram sava.”


Latvijas avīze, publicēts 27.05.2010. Autors: Iveta Tomsone

ES atbalstam lauksaimniekiem ir jābūt godīgākam – tas ir skaidrs visiem politiskajiem spēkiem ES, kas iesaistīti Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas, kam jāstājas spēkā pēc 2013. gada, sagatavošanā. Pirmo ziņojumu par KLP pēc 2013. gada šobrīd gatavo Eiropas Parlaments (EP), un tajā jautājums par maksājumu izlīdzināšanu starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm skarts maz. Turklāt debates liecina – maksājumu izlīdzināšana nenotiks tūlīt 2014. gadā. Ietekmīgākās ES dalībvalstis, kam ir liela teikšana arī EP ziņojumu gatavošanā, gādā, lai taisnīgākas maksājumu sistēmas ieviešanai tiktu noteikts pārejas periods, kas varētu ilgt no trim līdz pat sešiem gadiem. Atgādināšu, ka Latvija saņem otros mazākos maksājumus par vienu hektāru aiz Rumānijas un tie nepārsniedz 50 eiro, bet lielākos – Grieķija, apmēram 600 eiro. ES vidēji lauksaimnieks par hektāru saņem nedaudz virs 200 eiro. Continue reading

EP rosina vienkāršot Kopējo lauksaimniecības politiku


18. maijā Eiropas Parlamenta plenārsēdē apstiprināja citu Lauksaimniecības komitejā izstrādātu politikas dokumentu Par Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanuParlaments ierosina virkni pārmaiņu KLP pēc 2013. gada, kuru vidū var atzīmēt sekojošas prasības: Continue reading