Vija Ancāne – balvas „Atdzimt no pelniem” ieguvēja


Vija Ancāne kļuva par pirmo Sandras Kalnietes balvas „Atdzimt no pelniem” ieguvēju. Viņa ir stipra un neatkarīga Latgales sieviete, kur ir „atdzimusi no pelniem”. Piedāvājam apskatīt Vijas Ancānes pieteikuma anketu, kuru iesūtīja biedrība „Neaizmirstules”.

Pretendentes veikumu uzskaitījums

  1. SIA „Aglonas maize” dibinātāja un direktore
  2. Maizes muzeja dibinātāja un direktore
  3. Viesu mājas „Pie Vijas” saimniece
  4. Vislatvijas „Viju dienas” dibinātāja un organizatore, Maizes svētku organizatore, gadskārtējo amatnieku gadatirgu iniciatore un organizētāja,
  5. „Maizes grāmatas” autore
  6. Aktīva sabiedriskā darbiniece (LSSA biedre, mentore, Lauvu kluba biedre, Aglonas novada biedrības „Neaizmirstules” biedre), uzņēmējdarbības un amatniecības attīstības veicinātāja.

Vija Ancāne ir sieviete – uzņēmēja Aglonas novadā, kura pēc liela morāla, cilvēciska zaudējuma ir pilnveidojusi savas prasmes un apguvusi jaunas iemaņas, kardināli mainījusi savu dzīvi, nodibinājusi savu uzņēmumu, izveidojusi muzeju, kurš ir populārs gan Latvijas iedzīvotāju, gan ārzemnieku vidū, veiksmīgi apguvusi muzeja gides amatu, ir sasniegusi nozīmīgus rezultātus šajā jaunajā nodarbē, ir „atdzimusi” pati un palīdzējusi atdzimt gan sava uzņēmuma darbiniekiem, gan Aglonas puses ļaudīm, gan Latvijai kopumā, nenogurstoši atrodas jaunā meklējumos – katru gadu notiek „Viju dienas”, dāsni dalās savās pieredzē, aktīvi darbojas politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Continue reading

“Atdzimt no pelniem” – balva uzņēmīgām sievietēm


Lai cildinātu sievietes uzņēmējas un veicinātu sieviešu savstarpējo solidaritāti, Eiropas Parlamenta deputāte SANDRA KALNIETE izsludina konkursu “ATDZIMT NO PELNIEM”

“Es uzskatu, ka sabiedrība nepietiekami novērtē sievietes uzņēmējas ieguldījumu valsts ekonomiskajā un sociālajā attīstībā. Īpaši atbalstu un atzinību ir pelnījušas sievietes mazās uzņēmējas, jo viņas ne tikai maksā nodokļus, bet arī rada darbavietas apkaimē un dod iespēju cilvēkiem palikt savā novadā un Latvijā. Continue reading