Top jauna Eiropas Savienības globālā stratēģija ārpolitikā un drošības politikā


Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete ir apstiprināta par Eiropas Parlamenta atbildīgo ziņotāju par jauno Eiropas Globālo stratēģiju ārpolitikā un drošības politikā.

 Šo stratēģiju Eiopas Savienībai veidos Augstā pārstāve Federika Morgerini  sadarbībā ar dalībvalstīm, Eiropas institūcijām un vadošajām domnīcām. Savukārt Sandra Kalniete vadīs Eiropas Parlamenta nostājas izstrādi un pieņemšanu par šo dokumentu.

Continue reading