Jau piekto gadu tiek izsludināts konkurss “ATDZIMT NO PELNIEM”


Lai cildinātu sievietes uzņēmējas un veicinātu sieviešu savstarpējo solidaritāti, Eiropas Parlamenta deputāte SANDRA KALNIETE 24. septembrī izsludina konkursu “ATDZIMT NO PELNIEM”.

“Es uzskatu, ka sabiedrība nepietiekami novērtē sievietes uzņēmējas ieguldījumu valsts ekonomiskajā un sociālajā attīstībā. Īpaši atbalstu un atzinību ir pelnījušas sievietes mazās uzņēmējas, jo viņas ne tikai maksā nodokļus, bet arī rada darbavietas apkaimē un dod iespēju cilvēkiem palikt savā novadā un Latvijā.

Lai cildinātu sievietes uzņēmējas, es nolēmu iedibināt balvu “Atdzimt no pelniem”, kas tiks piešķirta sievietei uzņēmējai, kura, pārvarot  morālu, cilvēcisku, materiālu vai finansiālu zaudējumu, spējusi atrast izeju no grūtībām un uzsākusi kaut ko pilnīgi jaunu savā dzīvē, piemēram, apguvusi jaunas iemaņas, nodibinājusi savu uzņēmumu un, sasniedzot nozīmīgus rezultātus jaunajā nodarbē, ir “atdzimusi” pati un palīdzējusi atdzimt citiem cilvēkiem.”, tā Sandra Kalniete pamato balvas izsludināšanu.

Continue reading

Nepārdosim Putinam virvi, kurā viņš centīsies Eiropu pakārt


Šodien Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par stāvokli Ukrainā un Eiropas attiecībās ar Krieviju. EP atkārtoti nosodīja Krievijas “hibrīdkaru” pret Ukrainu un pauda nopietnas bažas par iespējamu Krievijas karaspēka tālāku ofensīvu ar mērķi izveidot „sauszemes koridoru” uz Krimu un tālāk līdz Piedņestrai.

Parlaments uzsver, ka ES un Ukrainas Asociācijas nolīgums un brīvās tirdzniecības nolīgums nolīgums netiks mainīts, neskatoties uz provizoriskā īstenošanas iespējamo atlikšanu līdz 2015. gada beigām.

Pirmo reizi Parlamenta dokumentā ir skaidri teikts – kontrakts par Mistral tipa karakuģu piegādi Krievijai neatbilst ES rīcības kodeksam par ieroču eksportu un ES kopējiem noteikumiem par militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli.

Par šo normu gan  nācās pacīnīties ar Parlamenta deputātiem no Francijas un dažām citām valstīm – tāpat kā par aicinājumu pilnībā pārtraukt South Stream gāzes vada būvi. Dažiem kolēģiem joprojām nav skaidrs, ka Eiropa nedrīkst pati pārdot Putinam to virvi, kurā viņš jau drīz pacentīsies Eiropu pakārt.

Parlaments arī aicināja pieņemt skaidri noteiktus indikatorus, kuru ievērošana ļautu apturēt vai atcelt sankcijas pret Krieviju. Savukārt „pretsankciju” ietekmes mazināšanai EP izskata iespējas izmantot tos ES līdzekļus, kas nav paredzēti lauksaimniecībai.

Parlamenta rezolūcijā uzsvērts, ka ES un NATO dalībvalstis divpusēju attiecību līmenī var Ukrainai piegādāt tās drošībai un aizsardzībai vajadzīgos ieročus, tehniku un tehnoloģijas un ka nākotnē Ukrainai ir visas tiesības kandidēt uz ES dalībvalsts statusu.

Pilns rezolūcijas teksts latviešu valodā ir pieejams EP rezolucija par Ukrainu un Krieviju.

Eiropas – Ukrainas līgums: divi soļi uz priekšu, viens atpakaļ


Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas līguma vienlaicīgā ratifikācija šodien Kijevā un Strasbūrā ir vēsturiski simboliska un ļoti svarīga, uzskata Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete (Vienotība).

Viņa ir pārliecināta, ka Asociācijas līgums veicinās reformas Ukrainā, ekonomikas struktūras modernizāciju un nākotnē ļaus Ukrainai kļūt par ES kandidātvalsti.

“Diemžēl priekšlikums atlikt ES-Ukrainas tirdzniecības līguma stāšanos spēkā ir liecina par piekāpšanos Krievijas spiedienam. Īpaši traģiski ir tas, ka šī piekāpšanās ir notikusi pēc deviņiem protestu un kara mēnešiem, kuru laikā ir gājuši bojā tūkstošiem cilvēku.”

“Ja jau Eiropas Komisijas vēlējās būt “pragmatiska”, tad to vajadzēja darīt 2013. gadā, nevis tagad, faktiski piekāpjoties Krievijas militārajai agresijai. Iesaistot Krieviju sarunās par līgumu, EK faktiski ir radījusi precedentu, kas apdraud arī Moldovas un Gruzijas asociācijas līgumu stāšanos spēkā.”

Šodienas ratifikācija, protams, ir divi lieli soļi uz priekšu Ukrainas ceļā uz Eiropu, bet atkāpšanās no nolemtā būtu solis atpakaļ, uzsver Kalniete.

Sandra Kalniete ir Eiropas Tautas partijas frakcijas viceprezidente un darbojas Parlamenta Ārlietu un Lauksaimniecības komitejās.

EP deputāti ierosina dalībvalstīm iegadāties Mistral kuģus


Eiropas Parlamenta Ārlietu un Aizsardzības komiteju deputāti ir nosūtījuši vēstuli ES prezidentam Hermanam Van Rompujam un Francijas prezidentam Fransuā Olandam, kurā aicina atrast konstruktīvu un pozitīvu risinājumu karakuģu Mistral izmantošanai Eiropas aizsardzības vajadzībām. Vēstules autors igauņu deputāts Tunne Kelams uzskata, ka Mistral piegādāšana Krievijai ir sarkanā līnija, kuru nedrīkst šķērsot. Starp vēstules parakstītājiem ir arī Sandra Kalniete.

Continue reading

Komentārs par Valda Dombrovska amatu Eiropas Komisijā


Sandra Kalniete: “Jau vairāk nekā piecpadsmit gadus Eiropas Savienība mēģina reformēt komisiju, lai padarītu komisijas darbu efektīvāku. EK priekšsēdētāja Junkera piedāvātā jaunās komisijas uzbūves struktūra zināmā mērā iemieso šo reformētās divu līmeņu kolēģijas principu. V. Dombrovskis ir viens no 7 viceprezidentiem un būs atbildīgs par saskaņotu EK eiro politiku un sociālo dialogu. Šī joma pilnībā atbilst gan Valda Dombrovska profesionālajām zināšanām un politiskajai pieredzei, gan arī viņa dziļākajai pārliecībai. Viņš būs viens no Junkera tuvākajiem sabiedrotajiem, lai nosargātu Stabilitātes un izaugsmes paktu no dalībvalstu mēģinājumiem izaugsmes vārdā tērēt vairāk nekā valsts kase un ES budžets var atļauties. Šādi tēriņu vājinātu mūsu vienoto valūtu. Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir ļoti svarīgi, lai eiro būtu spēcīga valūta un mums nebūtu jāmaksā par tiem, kas nespēj saņemties tik grūtām reformām, kādas Latvija ir izturējusi.

Grūtākais Dombrovskim būs sadarbība ar sociālistu komisāriem, kuri savas ideoloģijas dēļ ignorē to, ka no tērēšanas jaunas darba vietas nerodas. Darba vietas rodas no prasmīgas naudas ieguldīšanas un prasmīgas izmantošanas.

Es neparedzu īpašas grūtības Dombrovskim saņemt parlamenta komiteju atbalstu. Deputāti viņu ciena kā zinošu profesionāli, kura teiktajam ir svars. Vēl jo vairāk tāpēc, ka viņš lieku nerunā.”

Ukrainas vēstnieks ES: „Labāk slikts miers nekā labs karš”


Otrdien Ukrainas vēstnieks Eiropas Savienībā Konstantīns Jeļisejevs (Kostiantyn Yelisieiev) tikās ar Eiropas Parlamenta Eiropas Tautas partijas (ETP) grupas deputātiem, lai runātu par situāciju Ukrainā. Uz tikšanos viņu uzaicināja Sandra Kalniete (Vienotība ETP), kura vada ETP frakcijas Austrumu partnerības un paplašināšanās grupu. Tikšanās laikā vēstnieks informēja par situāciju Ukrainas austrumu reģionos pēc Minskas miera plāna parakstīšanas un aicināja Eiropas Savienību nekavēties ieviest 4. līmeņa sankcijas pret Krieviju. Vēstnieka vērtējumā Minskas miera plāns nav ideāls, bet „pat slikts miers ir labāks par karu”.

Continue reading

Uzstāšanās EP Lauksaimniecības komitejas sēdē par Krievijas eksporta aizlieguma lēmumu


Krievijas ir Latvijas lauksaimniecības svarīgākais tirgus, kas veido 30% no mūsu lauksaimniecības un pārtikas produktu tirdzniecības. Piena iepirkuma cena Latvijā ir kritusies vairāk kā par 30%. Tā ir zem 19 centiem par litru, kas ir zem pašizmaksas.

Mēs apsveicam tos pasākumus, kurus Eiropas Komisija jau ir īstenojusi. Pašlaik Latvijas zemnieki par 99,1% ir izpildījuši piena kvotas. Esošās krīzes apstākļos nav pareizi zemniekus sodīt par piena kvotas pārsniegšanu. Mēs uzskatam, ka līdz 2015.gada pavasarim, kad tiks atceltas kvotas, Eiropas Komisjai ir jāatceļ soda naudu piemērošana. Šāds lēmums palīdzētu saglabāt daudzas piensaimniecības Centrālajā un Austrumeiropā. Līdz šim pret šo lēmumu iebilst vairāku valstu grupa. Es vēršos pie šo valstu pārstāvjiem izrādīt vairāk izpratnes un solidaritātes un atrast labu kompromisu, kas soda naudas jautājumu atrisinātu. Embargo apstākļos tas nav tikai ekonomisks lēmums, tas ir politisks lēmums. Un noslēdzot. Nelolosim ilūzijas. Krievijas tirgus Eiropai būs slēgts tik ilgi, kamēr nemanīsies Krievijas ģeopolitiskie mērķi. Putina vadīšanas laikā tas nenotiks.

Continue reading

Kalniete Briselē argumentē par atbalstu Latvijas piensaimniekiem


Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Sandra Kalniete šonedēļ ir tikusies ar vairākiem EP Lauksaimniecības komitejas vadošajiem deputātiem, lai lūgtu atbalstīt Latvijas priekšlikumu atteikties no soda naudas par piena kvotu pārsniegšanu. Latvija uzskata, ka tas būtu viens no veidiem, kā palīdzēt Latvijas uzņēmējiem pārvarēt Krievijas importa aizlieguma sekas. Aizvadītajā nedēļā Kalniete ir tikusies gan ar Lauksaimniecības komitejas vadītāju Česlavu Siekierski, gan ar lielākās politiskās frakcijas vadītāju šajā komitejā Albertu Desu un viņa vietnieku Mišelu Dantēnu.

Continue reading