Eiropas Savienības vēstures politika*


 Sandras Kalnietes tēzes konferencē “Baltijas ceļš un totalitārā komunisma sabrukums: Eiropas kopīgās atmiņas un politiskās iedvesmas avots”  Rīgā 22.08.2014.
Šodien mēs kavējamies atmiņās par Baltijas ceļa sagatavošanu. Protams, „atmiņu ugunskura” žanrs ir ļoti svarīgs, jo tā ir mūsu dzīvā vēsture. Tomēr ne mazāk svarīgi ir domāt par aktīvu rīcību, lai Eiropā veidotos kopīga atmiņu politika. Tāpēc šoreiz par to, kas šajā ziņā ir izdarīts un kas vēl darāms.

Continue reading

Runa politiski represēto personu 16.salidojumā Ikšķilē


Mani mīļie sibīrieši,

Valsts prezidenta kungs,

Ministru prezidentes kundze,

Vispirms vēlos pateikties tiem, kas balsoja par un deva man iespēju turpināt pārstāvēt Latviju Eiropas Parlamentā.

Bijušo sibīriešu ar katru gadu paliek mazāk. Šis ir pirmais salidojums, kurā nepiedalās mans tēvs. Skatoties jūsu sejās redzu, ka pavisam maz ir to, kuri izturējuši 1941.gada izsūtīšanu un arvien mazāk paliek 1949.gada izsūtīto, kam spēks un veselība ļauj piedalīties salidojuma. Vairākums ir Sibīrijas bērni. Gan tie, kuri tika kā bērni izsūtīti. Gan tie, kas izsūtījumā ir piedzimuši.

Continue reading

Eiropas Parlamentā iztaujās Lauksaimniecības komisāru par aizsardzību pret Krievijas embargo


Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komitejā 2. septembrī par padarīto Eiropas zemnieku aizsardzībai pret Krievijas sankcijām ziņos ES Lauksaimniecības komisārs Dačians Čološs.

Tā pēc Sandras Kalnietes (VIENOTĪBA) un citu komitejas deputātu ierosinājuma ir lēmusi Parlamenta lauksaimniecības komitejas vadība.

Continue reading

Kalniete aicina sasaukt EP Lauksaimniecības komitejas ārkārtas sēdi


Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komitejas deputāte Sandra Kalniete (Vienotība) ir nosūtījusi vēstuli komitejas vadītājam Česlavam Sikersim ar lūgumu steidzami sasaukt komitejas ārkārtas sēdi sakarā ar Krievijas lēmumu apturēt lauksaimniecības preču importu. Latvijas deputāte uzskata, ka Eiropas Komisijai ir jāinformē deputātus par paredzētajiem pasākumiem zemnieku atbalstam, kā arī jāapspriež ar deputātiem tālāko darbību, lai palīdzētu lauksaimniecības preču un pārtikas ražotājiem atrast jaunus noieta tirgus.

Kalniete: „Krievijas lēmums kaitē zemniekiem visā Eiropā un tas būs nopietns satricinājums tirgum un cenām. Reformējot Kopējās lauksaimniecības politiku, mēs esam paredzējuši, ka visi Eiropas zemnieki piedalās krīzes fonda veidošanā, kurš tiek izmantots, lai palīdzētu zemniekiem izturēt tirgus satricinājumus. Šajā pirmajā fonda darbības gadā ir iekrāti vairāk kā 400 miljoni eiro.” Deputāte uzsver, ka ceturtdien Briselē notiks ekspertu tikšanās un sagaidāms, ka tuvāko nedēļu laikā Komisija pieņems lēmumus, lai veicinātu tirgus stabilitāti un nepieļautu, ka piena tirgus piedzīvo tādu krīzi, kāda tā bija 2009.gadā.

Sandra Kalniete ir Eiropas Tautas partijas grupas viceprezidente un strādā EP Ārlietu un Lauksaimniecības komitejās.