Pēc 4 gadu ilga darba beidzot apstiprina jauno Eiropas lauksaimniecības politiku


Šodien Eiropas Parlamenta plenārsēdē galējā redakcijā tika apstiprināta Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reforma, kura nosaka vadlīnijas pēc kurām turpmākos gadus Eiropas zemnieki varēs saņemt atbalstu. Latvijai KLP reforma ir ļoti svarīga, jo paredz, ka Latvijai atvēlētie līdzekļi pieaugs par 50%, kamēr citām dalībvalstīm lauksaimniecībai atvēlētais budžets tiks samazināts. Tāpat svarīgi, ka turpmāk lielāks tiešais atbalsts tiks sniegts tieši ražojošajiem zemniekiem, lai Eiropas lauksaimniecība kļūtu konkurētspējīgāka pasaules līmenī.

Continue reading

Ārlietu ministrija izdod Sandras Kalnietes grāmatu angļu valodā


Ārlietu ministrija šodien laiž klajā Sandras Kalnietes grāmatas “Es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām, viņi lūza” tulkojumu angļu valodā.

Valsts svētku pieņemšanā Ārlietu ministrijā to Latvijā akreditētajiem diplomātiem dāvinās ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs.

Latvijas ārlietu dienests lietos grāmatu par Latvijas Tautas frontes dzimšanu un ceļu uz 1990.gada 4.maija deklarāciju par Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošanu, lai iepazīstinātu kolēģus, pētniekus un interesentus visā pasaulē ar izšķirīgi svarīgu posmu Latvijas vēsturē.

Continue reading