Latvijas zemnieki Briselē ir sadzirdēti​!


19. jūnijā Eiropas Parlamenta (EP) Lauksaimniecības komitejā pirmo reizi oficiāli prezentēs Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas izstrādātos priekšlikumus, kurus sagatavojis atbildīgais ziņotājs deputāts Luiss Manuels Kapulas Santošs (Sociālistu grupa, Portugāle). Viņš ierosinās noteikt, ka turpmāk neviens Eiropas zemnieks nedrīkstēs saņemt mazāk 65 procentus no vidējā maksājuma lieluma par hektāru. Šāds priekšlikums nozīmē, ka turpmākajos 7 gados Latvijas zemnieki saņemtu par 270 miljoniem eiro vairāk nekā bija paredzēts Eiropas Komisijas (EK) iesniegtajā lauksaimniecības budžeta priekšlikumā. Lauksaimniecības komitejas deputāte Sandra Kalniete (Vienotība) uzskata, ka ziņotāja izstrādātie grozījumi ir solis pareizajā virzienā, tomēr tie tikai daļēji izlīdzina līdzšinējo nevienlīdzību.

Continue reading