Eiropas vēstures izlīguma grupā diskutē par iespējām paplašināt iedzīvotāju zināšanas par vēsturi


22. septembrī Eiropas Parlamentā Strasbūrā notika kārtējā Eiropas vēstures izlīguma grupas sanāksme, kuras laikā grupā esošie EP deputāti tikās ar EP Kultūras un izglītības komitejas vadītāju Dorisu Paku. Sanāksmes laikā deputāti diskutēja par aktivitātēm, kuras paplašinātu iedzīvotāju zināšanas par 20. gadsimta traģiskākajiem notikumiem Eiropas vēsturē. Deputāti uzskata, ka tieši jauniešus ir nepieciešams visaktīvāk izglītot par staļinisma un nacisma režīmu pastrādātajiem noziegumiem pret cilvēci.  Continue reading

Kalniete ar Eiropas lauksaimniecības komisāru diskutē par taisnīgāku atbalstu Latvijas lauksaimniekiem


Strasbūra, 23. septembris. Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Sandra Kalnieti (Vienotība, ETP grupa)  šodien tikās ar ES lauksaimniecības komisāru Dačanu Čološu, lai apspriestu ES lauksaimniecības politikas reformas gaitu.

Kalniete aicināja Čološu izstrādāt objektīvus kritērijus atbalsta sniegšanai Eiropas lauksaimniekiem. Tikai atsakoties no līdzšinējās prakses maksājumus balstīt uz vēsturiskajā atsaucēm, ir iespējams panākt taisnīgāku atbalsta sadalījumu starp dalībvalstīm.

Čološs apstiprināja, ka Eiropas Komisija gatavo politikas priekšlikumu, kurš ļaus  sasniegt līdzsvarotāku maksājumu līmeni Eiropā. Komisija nāks klajā ar šo ierosinājumu 17. novembrī. Continue reading

Cīnās par gāzes piegāžu drošību


Autors: Līva Melbārzde

Publicēts: 22.09.2010, Dienas Bizness

Mājsaimniecības aizsargās, uzņēmumiem par saviem riskiem jādomā pašiem

Tas izriet no Eiropas Parlamenta (EP) apstiprinātajiem grozījumiem regulai par gāzes piegādes drošības pasākumiem Eiropā. Galvenā darbība, lai nepieļautu 2009. gada ziemas situācijas atkārtošanos, kad daļa Eiropas valstu Krievijas un Ukrainas gāzes konflikta dēļ palika bez dabasgāzes, ir koncentrēšanās uz gāzes piegādes infrastruktūras attīstību. Continue reading

EP apstiprina gāzes piegādes drošības regulu, iekļauj Kalnietes priekšlikumus


Šodien Eiropas parlaments plenārsesijā apstiprināja grozījumus regulai par gāzes piegādes drošības pasākumiem Eiropā. Šīs Regulas projektu izstrādāja Eiropas Komisija enerģētikas komisāra Andra Piebalga vadībā. Tās mērķis ir novērst tādus gāzes piegādes apdraudējumus, kādus radīja Krievijas un Ukrainas gāzes krīze 2009. gada janvārī.

Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju tiesību komitejas atzinumu par šo likumdošanu sagatavoja deputāte Sandra Kalniete (“Vienotība”). Komiteja apstiprināja viņas apkopotos un virzītos grozījumus regulas projektam. Continue reading

Dombrovskis un Kalniete aicina uz diskusiju par Latvijas laukiem


Piektdien, 17. septembrī, Jelgavā politisko partiju apvienības VIENOTĪBA Ministru prezidents Valdis Dombrovskis un Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komitejas deputāte Sandra Kalniete aicina uz diskusiju „Latvijas lauku konkurētspēja un attīstība – politiķu parāds lauksaimniekiem un uzdevums nākamajiem četriem gadiem”.

Diskusijā ar V. Dombrovski, S. Kalnieti un VIENOTĪBAS deputātu kandidātiem 10. Saeimas vēlēšanām ir aicināti piedalīties lauksaimnieki no visas Latvijas un citi interesenti, kam tuvi ar Latvijas lauku nākotni saistīti jautājumi.
Continue reading

Lauki – identitātes jautājums


Klausoties priekšvēlēšanu diskusijas, sabiedrības apziņā varētu nostiprināties iespaids, ka Latvijas lauku attīstības galvenā nelaime ir mūsu diskriminācija ES tiešo maksājumu sadalē. Tomēr mēs nedrīkstam agrāro politiku nonivelēt tikai līdz vienai, lai arī tiešām būtiskai problēmai.

Protams, līdzšinējā netaisnība pret «jaunajām» dalībvalstīm (kura veidojusies vēsturiski spēcīgu lobiju ietekmē un apstiprināta vēl pirms ES paplašināšanas) ir kliedzoša. Skaitļi ir skaudri: šobrīd atbalsts Latvijas zemniekiem ir trīs reizes mazāks nekā vidēji ES. Līdz ar 2014. gadu, kad sākas jaunais ES budžeta posms, šāda diskriminācija vienotajā tirgū tiks krietni mazināta. EP lielākā frakcija – Tautas partijas grupa – ir apņēmusies nopietni revidēt līdzšinējo ES Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP). Continue reading

“Ar balles kurpēm” izdota Albāņu valodā


Maķedonijas izdevniecībā “Shkupi” klajā laists Sandras Kalnietes romāns “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos”. Albāņu valodā ar angļu valodas starpniecību to tulkojis Durims Tace. Continue reading

Par Francijas karakuģu pārdošanu Krievijai


Sandra Kalnietes rakstiska deklarācija  Eiropas Parlamenta sesijā Strasbūrā 2010. gada 8. septembrī

Eiropas Savienība ir pasaules vadošais reģions, kurš jau vairāk kā 50 gadus rīkojas pēc noteiktiem principiem. Mēs esam spēcīgi, jo esam bijuši vienoti un solidāri. Kopienas lielākās dalībvalstis ir ievērojušas mazāko valstu intereses, bet ekonomiski spēcīgākās valstis atbalstījušas ekonomiski vājākās valstis. Arī turpmāk mēs nedrīkstam atteikties no šiem principiem. Continue reading

Romu stāvoklis Eiropā


Balsojuma skaidrojums par rezolūciju ‘par romu stāvokli Eiropā un personu tiesību uz brīvu pārvietošanos pārkāpumiem’ Eiropas Parlamenta sesija Strasbūrā 2010 9. septembrī . B7-0492/2010 Šo rezolūcijas projektu iesniedza Eiropas Tautas partijas un Eiropas konservatīvo un reformistu grupu deputāti, tomēr viņš neguva vairākumu. Parlaments ar balsu vairākumu pieņēma citu rezolūcijas variantu.

Es balsoju par Eiropas Tautas partijas grupas ierosinātas rezolūcijas pieņemšanu, jo uzskatu, ka ir nepieciešams pieņemt un īstenot visaptverošu romu problemātikai veltītu kopīgu Eiropas stratēģiju, kas novērstu romu sociālo un ekonomisko atstumtību. Continue reading

Kooperācija godīgai sadarbībai


Jānodrošina taisnīgāki ienākumi zemniekiem un stiprākas kooperatīvu pozīcijas
Sandra Kalniete – Latvijas Avīze, 09.09.2010 Continue reading