Old Europe, New Europe: Sandra Kalniete’s remarks at the Leipzig Book Fair 2004


Remarks at the Leipzig Book Fair
24 April 2004, Leipziger Buchmesse

I don’t like to talk in terms of Old Europe and New Europe. To me, Europe is Europe, once again unified and free. The many reversals in fortune in Europe’s history can be blamed primarily on one thing – our inability in the past to pay attention to changes in our milieu – that is, to listen and hear the initially subtle and increasingly obvious ambiguities in our discourse. If this happens at a time when one political force or another cleverly takes over that discourse and turns it into a self-serving tool, then Europe faces bitter times. Continue reading

Eiropas lauksaimniecības politiku nedrīkst “nacionalizēt”


“ES Kopējo Lauksaimniecības politiku (KLP) nedrīkst “nacionalizēt” un radīt lielu, bagātu dalībvalstu zemniekiem nepamatotas konkurences priekšrocības. Eiropas  politikai ir jābūt vienotai,” komentējot Eiropas Komisijas nule publicēto ziņojumu  “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne”, uzsver EP deputāte Sandra Kalniete. Continue reading

Sandras Kalnietes grāmatas fragmenti itāļu valodā


Latvijas Valsts svētkos – 4.maijā – blogā Baltica tika publicēti Sandras Kalnietes grāmatas “Es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām, viņi lūza” fragmenta par 1990.gada 4.maija notikumiem tulkojums itāļu valodā.

Capture

Blogs Baltica informē lasītājus itāļu valodā par aktuālāko Latvijas un Baltijas reģiona politikā, sabiedrībā, kultūrā un ekonomikā. Tā redaktors ir Latvijas kultūras cienītājs, itāļu tulkotājs un rakstnieks Paolo Pantaleo. Pateicoties viņam itāļu valodā ir iztulkota virkne Latvijas autoru – Rūdolfa Blaumaņa, Imanta Ziedoņa, Knuta Skujenieka u.c. darbi.

Ar šo Sandras Kalnietes grāmatas tulkojuma publikāciju tiek atklāta bloga Baltica jaunā sadaļa “Simtgade – Un secolo di Lettonia”, kas būs veltīta vēsturiskiem rakstiem un dokumentiem par Latvijas vēsturi un simtgadi.

Bloga adrese – https://balticastoria.wordpress.com/

Sandras Kalnietes grāmatas elektroniski ir pieejamas www.kalniete.lv/ebooks

Top jauna Eiropas Savienības globālā stratēģija ārpolitikā un drošības politikā


Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete ir apstiprināta par Eiropas Parlamenta atbildīgo ziņotāju par jauno Eiropas Globālo stratēģiju ārpolitikā un drošības politikā.

 Šo stratēģiju Eiopas Savienībai veidos Augstā pārstāve Federika Morgerini  sadarbībā ar dalībvalstīm, Eiropas institūcijām un vadošajām domnīcām. Savukārt Sandra Kalniete vadīs Eiropas Parlamenta nostājas izstrādi un pieņemšanu par šo dokumentu.

Continue reading

Kalniete: jāatbalsta tie zemnieki, kam tas visvairāk vajadzīgs


Šodien vērienīgs zemnieku protests bloķē Briseles centru. Krīzei vairākās lauksaimniecības nozarēs ieilgstot, zemniekiem atkal vajadzīgs lielāks atbalsts no ES. Ir svarīgi palīdzēt Baltijas valstu un Somijas piensaimniekiem, kuri visvairāk ir cietuši no Krievijas blokādes.

Ieilgusī krīzes situācija piena tirgū pēdējos mēnešos ir vēl vairāk pasliktinājusies piena cenu svārstību dēļ, jo krītas pieprasījums pasaules tirgos. Tās turpina krist ekonomikas atdzišanas Ķīnā, Krievijas blokādes un piena ražošanas apjoma pieauguma pēc kvotu atcelšanas dēļ.

Kalniete: “Šodien izskan arī netieši aicinājumi atjaunot piena ražošanas kvotas Eiropā, kuras tika atceltas pirms pusgada. Tas nav ne gudri, ne pareizi. To vietā svarīgāk ir nodrošināt taisnīgāku ieņēmumu sadali pārtikas piegādes ķēdē “zemnieks-ražotājs-tirgotājs”.”

Kalniete un citi Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komitejas deputāti ir atkārtoti komisāram Hoganam norādījuši uz nepieciešamību pēc ārkārtas atbalsta krīzes pārvarēšanai. Kā iespējamajos risinājumus deputāti min paātrinātu tiešmaksājumu izmaksu, finansiālo atbalstu no Eiropas Investīciju bankas un produktu pārdošanas veicināšanas kampaņas.

“ES ir atkārtoti un mērķēti jāpalīdz piensaimniekiem pārvarēt šo krīzi, kaut vai daļēji izmantojot 2014./2015. gadā iekasētās nodevas par piena kvotu pārsniegšanu 860mlj euro apmērā,” saka Kalniete.

Sandra Kalniete ir Eiropas Parlamenta lielākās frakcijas – Eiropas Tautas partijas grupas – priekšsēdētāja vietniece un darbojas Parlamenta Ārlietu un Lauksaimniecības komitejā

Lukašenko ķīlnieki


18. un 19.jūnijā Eiropas Parlamenta delegācijas sastāvā apmeklēju Minsku. Šī bija mana otrā vizīte Baltkrievijā šajā gadā. Lukašenko sakari ar Eiropas Savienību ir nepieciešami, lai līdzsvarotu lielo atkarību no Krievijas un kaut cik glābtu grimstošo ekonomiku.

Pēc Maidana un Krievijas agresijas Ukrainā baltkrievi tik ļoti baidās zaudēt savu neatkarību, ka uztver Lukašenko kā vienīgo, kas var glābt valsti no neatkarības zaudēšanas. Politieslodzītie, politiskā opozīcija, cilvēktiesību organizācijas – neviens vairs nevar apdraudēt viņa varu. Tāpēc politieslodzīto soda termiņu pagarināšana un nežēlīgā apiešanās ar viņiem nav saprotama. Iespējams, ka viņi ir kļuvuši par ķīlniekiem Lukašenko manevrēšanā starp Eiropas Savienību un Krieviju. Putins greizsirdīgi uzmana ik sadarbības soli ES virzienā un politieslodzītos Lukašenko izmanto, kā signālu – skat, neesmu mainījies, mums abiem kopīgas vērtības.

Ar politieslodzīto tuviniekiem Minskā esmu tikusies divreiz – februārī un jūnijā. Tās ir nomācošas un grūtas sarunas, jo pārņem sašutums par nevajadzīgo cietsirdību, ar kādu vara apietas ar politieslodzītajiem. Arī liela bezspēcības sajūta un žēlums. Ārpasaule viņiem var palīdzēt tik maz. Ar mūsu interesi, mēs apliecinām, ka viņi nav aizmirsti, kas reizē kalpo, kā kaut neliela viņu drošības garantija un brīdinājums režīmam, ka Eiropas Savienība neatkāpsies no savas prasības par politieslodzīto atbrīvošanu, kā noteikumu attiecību normalizācijai ar Baltkrieviju.

Continue reading

Polijā atver grāmatas “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” tulkoto izdevumu


kalniete_meetingsŠonedēļ Polijas pilsētās Varšavā un Krakovā Sandra Kalniete piedalās savas grāmatas “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” atvēršanas pasākumos. Poļu valodā grāmatu tulkojis Mečislavs Godins (Mieczyslaw Godyń) un publicējusi izdevniecība “Znak”. Šī izdevuma tapšanu ir atbalstījis Eiropas Atceres un solidaritātes tīkls.

Sandras Kalnietes grāmata “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” ir visvairāk tulkotais latviešu mūsdienu literatūras darbs, kas jau iznācis angļu, franču, vācu, arābu, krievu, japāņu itāļu, zviedru, čehu, flāmu, somu un albāņu valodās. Grāmatu latviešu valodā 2001. gadā izdeva apgāds “Atēna”.

Grāmata “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” ir dokumentāls stāsts par autores vecāku un vecvecāku – Dreifeldu un Kalniešu ģimenes locekļu traģiskajiem likteņiem izsūtījumā Sibīrijas gulaga nometnēs un nometinājumā. Šo ļoti personīgo stāstu par tēva un mātes necilvēcīgajām ciešanām Sibīrijā autore ir sasaistījusi ar svarīgākajiem tā laika Eiropas vēstures un politikas notikumiem, pārliecinoši atklājot, kā nekontrolētas varas gaiteņos pieņemtie lēmumi sakropļo veselu tautu dzīvi uz paaudžu paaudzēm.

Sandra Kalniete ir latviešu rakstniece, diplomāte un Eiropas Parlamenta deputāte. Viņas grāmatas elektroniski ir pieejamaswww.kalniete.lv/ebooks

Eiropas Atceres un solidaritātes tīkls ir Centrāleiropas valstu kultūras ministru dibināta organizācija, kuras mērķis ir 20.gadsimta vēstures izpētes veicināšana un dokumentēšana. Vairāk par organizāciju www.enrs.eu

Sandra Kalniete pievienojas Eiropas Ārlietu padomei


Sandra Kalniete kļuvusi par Eiropas Ārlietu padomes locekli. Viņa pieņēmusi Padomes vadītāju uzaicinājumu pievienoties šai domnīcai, kuras ikgadējā sapulce sākas šodien Briselē.

Eiropas Ārlietu padome ir vadošā Eiropas mēroga ārlietu domnīca, apvieno 160 vadošos Eiropas politķus, intelektuāļus, uzņēmējus un publicistus, kuri veicina pētniecībā balstītas diskusijas par efektīvu un vērtības balstītu Eiropas ārpolitiku.

Padomi vada ilggadējais Zviedrijas premjers un ārlietu ministrs Karls Bilts, ilggadējā Itālijas ārlietu ministre un Eiropas komisāre Emma Bonino un Nīderlandes princese Meibla van Oranje. Tās locekļu vidū ir prezidenti Vaira Vīķe-Freiberga, Tomass Henriks Ilvess, Valds Adamkus, Marti Ahtisāri, bijušais NATO ģenerālsekretārs Havjers Solana, ministri, deputāti, profesori un diplomāti no 27 Eiropas valstīm.

Continue reading

Uzruna EP plenārsēdē, debatēs par ES – Krievijas attiecībām


Krievija vienmēr ir bijusi grūts kaimiņš Eiropai. Šodien tā ir valsts, kas savas attiecības ar Eiropu veido pēc «skaldi un valdi» principa. Gabriela Landsberģa ziņojumā un rezolūcijas priekšlikumā par ES un Krievijas attiecībām ir jūtamas šo Krievijas centienu atbalsis. Tas ir kompromiss starp Eiropas savienības Dienvidrietumu optimistisko un Ziemeļaustrumu pesimistisko skatījumu uz ES un Krievijas attiecībām. Mums, eiropiešiem, daudz skaidrāk ir jāapzinās, ka Putins, cenšas mums uzspiest “jaunu Minheni” un “jaunu Jaltu”. Viņa mērķis ir atjaunot ietekmes sfēras Austrumeiropā un izveidot buferzonu, kurā Krievija sev patur tiesības lemt par citu valstu un tautu likteņiem. Eiropai ir jāspēj Krievijai atbildēt vienoti. Mēs nedrīkstam pārskatīt sankcijas pirms Krievija nav pilnībā izpildījusi Minskas pamiera nosacījumus. Mums jāspēj Krievijai atbildēt ar lielāku iekšējo solidaritāti – gan īstenojot vienotu enerģētikas politiku, gan stiprinot savas aizsardzības spējas pret dažādajām Krievijas hibrīdkara formām. Solidaritāte ir vajadzīga arī ar valstīm un nozarēm, pret kurām ar tehnisku prasību ieganstiem, Krievija liedz pieeju savam tirgum. Piemēram, tikko Krievija ir aizliegusi visu Latvijas un Igaunijas zivju izstrādājumu importu. Latvijas zivjrūpniecībai tas nozīmē 50% eksporta tirgus zaudējumu un kritisku situāciju, kurā ir nepieciešams atbalsts.

EP plenāersēde Strasbūrā, 09.06.2015

Grāmata “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” tagad arī poļu valodā


Ar_balles_POLUPolijas izdevniecībā “Znak” klajā laists Sandras Kalnietes romāns “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos”. Poļu valodā to tulkojis Mieczyslaw Godyń.

 Sandras Kalnietes romāns “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” ir visvairāk tulkotais latviešu mūsdienu literatūras darbs, tas jau iznācis franču, čehu, itāļu, vācu, zviedru, flāmu, angļu, somu, albāņu, arābu, japāņu valodās. Romāns tulkots arī krievu valodā.

Continue reading